top of page

产品

符合API 526的弹簧加载阀
3000-1.png
先导式安全阀全喷嘴设计
9000-1.png
螺纹或法兰连接的弹簧加载安全阀
4000FLAN.png
4000FIL.png
低压先导式安全阀
9010.png
第 I 卷 高压蒸汽安全阀
200.png
第I 中低压蒸汽安全阀
3000S.png
依据第I卷所设计之高温先导式水阀蒸汽阀
9000-604.png
电磁泄放阀
100.png
转换阀
1000CV.png
带有“爆破销”装置的压力泄放阀
3000PRDP1.png
带水头的阀门,用于冷凝器保护
6000L.png
bottom of page